DENETİM, TETKİK VE RAPORLAMA

Yönetim sistemlerini ve süreçlerini , üretim hatlarını ve alt süreçlerini,belli standartlara veya bir dizi kod, istek ve şartnamelere göre uygunluğunu , varsa sapmalarını ve eksikliklerini, iyileştirme fırsatlarını tesbit etmek, performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için denetimler ve tetkikler yapmaktayız.

Raporlarımız, görevlendirildiğimiz konularda derin ve detaylı bilgi, ölçme ve değerlendirme sonuçları ve bulguları kapsar.

Bizim denetimlerimiz ile üretim hatlarınız da dahil olmak üzere sistem ve süreçlerinizin

– Amaç ve hedeflerinizi başarmak ve ürün/süreç kalitesini sağlamak için için etkin ,
yeterli ve uygun olup olmadığını,
– Kalite, çevre, bilgi güvenliği, ISG ve diğer standartlar için Risk Analizi ve değerlendirme sonuçlarını
– İyileştirme fırsatlarını

görme imkanına sahip olursunuz.

Bu kapsamda sunduğumuz denetim ve tetkik sınıflamaları : İkinci ve üçüncü taraf denetim ve tetkikler, uygunluk denetim ve tetkikleri, kapasite ve hazırlılık denetim ve tetkikleri, iç denetimler, ilgili kontrol ve onaylar da dahil olmak üzere üretim hattı ve üretim süreci denetimleri ve Kalite kontrol testlerine şahitlik edilmesidir.

Bizlerle çalışmanın farkı , bizim uluslararası uzmanlık bilgi ve tecrübemizden kaynaklanmaktadır.

Denetim ve tetkiklerimiz aşağıda esas olarak aşağıdaki başlıklarda toplanabilir :
• Taşeron , Müteahhit Firma Denetimleri
• Farklılık Analizi, Sistem, üretim hatları süreç denetim ve tetkikleri

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN...

ACTA ile email, telefon ya da fax ile iletişim kurun
Tel: (90)-212 661 41 27
Fax: (90)-212 559 15 76
VEYA bir soru / talep gönderin, biz en kısa zamanda sizinle iletişim kuralım