Category: Ana Sayfa Orta @tr
Yönetim sistemlerini ve süreçlerini, üretim hatlarını ve alt süreçlerini,belli standartlara göre uygunluğunu, varsa sapmalarını ve eksikliklerini, iyileştirme fırsatlarını tesbit etmek, performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için denetimler