Category: Slider @tr
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 gibi birden fazla standarda uygun kurduğunuz yönetim sistemlerini bir sistemde toplayan, birleştiren yönetim sistemidir.
Yönetim sistemlerini ve süreçlerini, üretim hatlarını ve alt süreçlerini,belli standartlara göre uygunluğunu, varsa sapmalarını ve eksikliklerini, iyileştirme fırsatlarını tesbit etmek, performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için denetimler
İstek ve beklentilerinizi anlamak ve sağlamak için çaba göstermek birlikte çalıştığınız müteahhit, altyapımcı ve tedarikçileriniz için en önemli başlangıç safhasıdır. Tedarikçi, müteahhit seçimi, değerlendirmesi