ACTA LOYD YÖNETİM VE TEKNİK BELGELENDİRME, SERTiFiKASYON VE TETKiK ŞİRKETİ HAKKINDA

ACTA LOYD Uluslararası Yönetim ve Teknik Belgelendirme Denetim Muayene Mühendislik Tic.Ltd., bu alanlardaki gerekli eğitimler de dahil olmak üzere bağımsız denetim, belgelendirme, tetkik, yönetim sistemi sertifikasyon ve muayene hizmetlerini sunmak üzere 2001 yılında İstanbul – TÜRKİYE’de kurulmuştur .

Kuruluşların yönetim sistemleri, kalite ve performans ve isteklere uymalarını ,rekabet edebilirliklerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamalarına yardımcı olan bağımsız, özel bir şirkettir.

Bizler, 1984 yılından beri çeşitli sektörlerde çalışan, üniversite öğreniminin üzerinde makine, üretim teknolojileri, elektrik-elektronik , denizcilik, ulaştırma, gemi tamir ve inşa, yeni gemi üretim, bilgi teknolojileri gibi konularda uzmanlık diplomalarına sahip mühendisleriz.Aynı zamanda ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001 ve ISO 27001 standartları için IAF tarafından tanınan akreditasyonlara sahip sertifikasyon belgelendirme kurumları tarafından onaylanmış Baş Denetçileriz (Lead Auditors).

Muhtelif seviye   ve taraflarda bağımsız denetim ve muayeneler yaparak, sistemlerin ve süreçlerin etkinliğini ve uygunluğunu ölçüp denetler ve raporlandırırız.

Bizim denetim, inceleme ve analizlerimiz sonucu hazırlayıp sunduğumuz raporlar, kuruluşlara kendi sistemlerinin etkinliklerini iyileştirip, itibarlarını artırma, risklerini azaltmalarını sağlar ve daha dayanıklı ve rekabetçi olmalarına yardımcı olmaktadır.

1990 yılından beri Türkiye, Avrupa’nın Almanya, Hollanda ve Romanya gibi muhtelif ülkeleri ve Azerbaycan’da uluslararası standartlar, şartnameler ve müşteri isteklerine göre denetimler, çok geniş kapsamlarda sertifikasyon , belgelendirme ve ikinci taraf bağımsız denetimler yapmaktayız. Uzmanlık ve tecrübelerimizi kazandığımız sektörler makine, metal, elektrik-elektronik, gemicilik ve tersanecilik, savunma sanayi ,kimya, madencilik, yazılım geliştirmedir. Temsil ettiğimiz ve işbirliği yaptığımız partnerlerimiz MLA imzalamış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiştir.

Dünyanın önde gelen lider belgelendirme, sertifikasyon kurumlarını temsil edip işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bizler, denetçilerimiz bu kurumların şartları, prosedürleri ve EN 17021 standardının isteklerine göre eğitilmiş, onaylanmış ve tecrübe kazanmışlardır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN...

ACTA ile email, telefon ya da fax ile iletişim kurun
Tel: (90)-212 661 41 27
Fax: (90)-212 559 15 76
VEYA bir soru / talep gönderin, biz en kısa zamanda sizinle iletişim kuralım